Denka weet weg met ongedierte...

Producten > In en om het Huis > Sprigone tegen Kruipende Insecten en Wespen

Sprigone tegen Kruipende Insecten en Wespen

Sprigone tegen Kruipende Insecten en Wespen

Gebruiksklare spray tegen kakkerlakken, vlooien en wespen

Formulatie: aerosol spuitbus
werkzame stof: permethrin en tetramethrin
gehalte: resp. 0,25% en 0,05%
toelatingsnummer: 8214 N

artikelinhoudaantalUAC code
701651400 ml128711 575 250074

Toepassingsgebied

Sprigone tegen Kruipende Insecten en Wespen mag u gebruiken als middel ter bestrijding van kruipende insecten en wespen, pleksgewijs in (woon)ruimten. Niet toepassen op huisdieren en planten. Voorkom direct contact met voedingsmiddelen.

Eigenschappen

Sprigone tegen Kruipende Insecten en Wespen bevat 0,25% Permethrin en 0,05% Tetramethrin. Deze werkzame stoffen behoren tot de groep van de Pyrethroïden. Omdat Permethrin een contactinsecticide is, kan nieuw stof en vuil op behandelde plaatsen de werking verminderen. Behandelde plaatsen daarom zo goed mogelijk stofvrij houden en desnoods opnieuw behandelen. Vinylverven en sommige soorten kunststof absorberen Permethrin, wat kan leiden tot een lagere effectiviteit. Dergelijke oppervlakken daarom mijden.

Gebruiksaanwijzing

Sprigone tegen Kruipende Insecten en Wespen is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden.
Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel. 
Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen.
Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.

Kruipende insecten (zoals vlooien en kakkerlakken)

  • Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en spuit tot deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur.
  • Voor de behandeling tegen vlooien en vlooienlarven de te behandelen plek eerst stofzuigen. Spuit dan zonder slangetje op een afstand van ongeveer 20 cm gelijkmatig over de te behandelen plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. Bij behandeling van objecten tegen vlooien zo mogelijk de bodem onder het object afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal afvoeren met het restafval.

Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom moet u bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk overslaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.

Wespen (binnenshuis hangende nesten en nesten in spouwmuren)

Ter bestrijding van wespen dienen met name de nestingangen, meestal gelegen aan de onderzijde van het nest, en het binnenste van het nest langdurig te worden bespoten. Dit kan door de meegeleverde spuitlans zo ver mogelijk in de invliegopening van het nest te steken. Deze behandeling dient 's avonds te worden uitgevoerd, wanneer alle wespen zich in het nest bevinden en de kans, dat rondvliegende wespen steken zo klein mogelijk is. Voor behandeling van een wespennest de bodem onder het nest afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal én zo mogelijk het behandelde nest afvoeren met het restafval.
Het wordt aangeraden een professioneel bestrijder te consulteren in geval van grote of moeilijk te bereiken of verwijderen nesten.

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

© 2021 Denka International B.V.
Postbus 337 | NL-3770 AH Barneveld | Nederland
Tel +31 (0)342 455 455 | Fax +31 (0)342 490 587 | E-mail denka.info@pelsis.com
Algemene voorwaarden | Wettelijke vermeldingen & Privacy | Cookie policy

pelsis group company