Denka weet weg met ongedierte...

Rattox-G

Rattox-G

gebruiksklaar lokmiddel tegen ratten en muizen

Formulatie: kant-en-klaar lokaas
werkzame stof: difenacoum
gehalte: 0,005%
toelatingsnummer: 10085 N

artikelinhoudaantalUAC code
701672800 g128711 575 271147

Toepassingsgebied

RATTOX-G is ontwikkeld voor de bestrijding van de bruine rat en de huismuis in afgesloten ruimtes. U moet het middel uitleggen in speciaal hiervoor bestemde voerdozen. Deze dozen zijn van boven afsluitbaar. Plaats de gevulde voerdozen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

RATTOX-G mag alleen in afgesloten ruimtes (binnenshuis) worden toegepast.

Eigenschappen

RATTOX-G is een kant en klaar lokaas op basis van graan met 0,005% Difenacoum als werkzame stof.

Difenacoum is een anticoagulant. De werking berust op een multidosis vergiftiging gedurende een aantal (3-18) achtereenvolgende dagen.  Dat wil zeggen dat ratten en muizen er vaker van moeten eten. Zorg dus dat er altijd voldoende en verse RATTOX-G in de voerdoos zit.
Het voordeel van Difenacum is dat RATTOX-G niet aasschuwend werkt. Zelfs als de dieren er al ziek van zijn geworden, blijven zij lokaas tot zich nemen. Ook dode dieren werken niet afschrikwekkend voor andere ratten en muizen.

Het lokaas wordt telkens vers bereid met graan van goede kwaliteit.

RATTOX-G is een aantrekkelijke voedselbron voor zowel ratten als huismuizen.

Gebruiksaanwijzing

Bestrijding van bruine ratten:
Plaats de lokaasdozen op een afstand van 5-15 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de rattenpopulatie.
Gebruik 100-200 g losse lokaaskorrels per lokaasdoos.

Bestrijding van huismuizen:
Plaats de lokaasdozen op een afstand van 1-3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenpopulatie.
Gebruik 25-30 g losse lokaaskorrels per lokaasdoos.

Aanwijzingen

  • Let erop dat tijdens het uitzetten van lokaas zo weinig mogelijk ander voedsel voor ratten en muizen beschikbaar is. Denk hierbij ook aan de aangrenzende ruimte waar ongedierte kan komen.
  • Zet de voerdoos neer op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen. Bijvoorbeeld in de nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen) en waar de dieren knagen of voedsel halen.
  • Het middel moet gedurende enkele dagen in ruime mate aanwezig zijn. Controleer daarom de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Vul het lokaas aan tot er niet meer gegeten wordt.
  • Een restje lokaas of lokaas dat door bevuiling niet meer aantrekkelijk is, moet u geheel vervangen.
  • Indien bij een lokaaspunt alle lokaas verdwenen is, onmiddellijk lokaas bijvullen en meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen.

  • Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difenacoum, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difenacoum bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.

  • Het gebruik van dit middel is alleen toegestaan indien het een onderdeel vormt van een integrated pest management systeem (IPM). Het middel mag niet preventief gebruikt worden.

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

© 2021 Denka International B.V.
Postbus 337 | NL-3770 AH Barneveld | Nederland
Tel +31 (0)342 455 455 | Fax +31 (0)342 490 587 | E-mail denka.info@pelsis.com
Algemene voorwaarden | Wettelijke vermeldingen & Privacy | Cookie policy

pelsis group company